Email: hai.tourquynhon@gmail.com
Tel: 02566.520.904
HOTLINE: 0977.587.111 - Mr Hải

Ý NGHĨA CỦA TỪ ”QUY NHƠN”

Du Lịch Quy Nhơn – Tour Quy Nhơn – Tour Du Lịch Quy Nhơn

Tour Ghép Quy Nhơn Hàng Ngày

Tour Quy Nhơn: Ý Nghĩa Của Từ ”Quy Nhơn”

 Tour Quy Nhơn – Ý NGHĨA CỦA TỪ ”QUY NHƠN”:  Khi nói đến  Quy Nhơn- Bình Định thì bất kỳ ai cũng đều nghĩ ngay về miền đất võ – trời văn, mảnh đất của quê hương người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ. Nơi sinh ra những nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử,Chế Lan Viên, ….nhà soạn tuồng vĩ đại Đào Tấn. Và hai từ ”Quy Nhơn” có ý nghĩa như thế nào, xuất phát từ đâu… Có thể nói từ khi chúa Nguyễn Hoàng năm 1602 cho đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn – là Bình Định ngày nay. Và cách hiểu phổ biến mang hàm ý tên gọi là nơi quy tụ về những nhân vật, những tộc người để ổn định, xây dựng và phát triển bền vững trên vùng đất này.

du lịch quy nhơntour du lịch quy nhơntour ghép quy nhơn hang ngaytour quy nhơn